Website Banner


- ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์
สาขา การศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

- โครงการหลักสูตรฝึกอบรมพี่เลี้ยงเด็ก ศิริราช รุ่นที่ 11


"บ้านต้นกล้า"
เนอร์สเซอรี่
ถนนรามคำแหง(สุขาภิบาล3)
เสริม ภาษาอังกฤษ

facebook :
บ้านต้นกล้า สาธิต  - รามคำแหง136โทร. 089-493-9711 คอร์สปิดเทอม
1-31 มีนาคม 2560

ศิลปะสร้างสรรค์
และภาษาอังกฤษเด็ก
3-12 ปี

 
สำรองที่นั่งได้ที่

โทร. 089-493-9711
รับจำนวนจำกัดคะ
 
 
เนอร์สเซอรี่ "บ้านต้นกล้า"  (PLAY  &  LEARN  NURSERY)
 
  บ้านต้นกล้า
ขอแสดงความยินดีกับ ดช. ธนกฤต ขจรรัตนเดช (น้องไตตั้น)

ในสอบเข้าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง English Program
ได้ในปี 2559

 
"ขอบคุณสำหรับกิจกรรมดีๆ ที่จัดให้เด็กๆ
ดีใจกับตัวเองและไม่ผิดหวังที่เลือก
บ้านต้นกล้าให้น้องอุ่น" ................ แม่น้องอุ่น

น้องเอมเป็นต้นกล้าต้นหนึ่งที่เติบโตขึ้นได้อย่างสมบูรณ์จากบ้านต้นกล้าแห่งนี้ น้องเอมเก่งขึ้นเยอะมาก มีความสามารถเหมือนเด็กโต เก่งกว่าเด็กอนุบาลแถวบ้านเสียอีก
น้องเอมจะไม่ลืมพระคุณคุณครูทุกท่าน
 จะไม่ลืมอาม่าและบ้านต้นกล้ารร.แห่งแรกของน้องเอมคะ
ด้วยความเคารพรักอย่างสูง
ครอบครัวหรือโอภาส
เด็กหญิงพิณทิพย์ หรือโอภาส 


น้องพราวด์มีพัฒนาการที่ดีมาก  ร้องเพลงได้หลายเพลง และเมื่อวานลองให้ร้องเพลงลอยกระทงก็ร้องได้จบเพลง  คุณพ่อแปลกใจมาก  เวลาอยู่บ้านน้องจะอยากทำอะไรด้วยตัวเอง เสมือนว่ารู้และทำได้ ซึ่งก็ทำได้จริงๆ  การโต้ตอบทางภาษา ก็สื่อสารได้ดีเข้าใจทุกอย่างเกินวัย ซึ่งน่าจะเป็นเพราะว่าอยู่ในช่วงที่เรียนรู้ได้เร็ว......
ขอบคุณอีกครั้งค่ะ
คุณแม่น้องพราวด์


       เนอร์สเซอรี่หรือโรงเรียนแรกของเด็กมีความสำคัญต่อเด็กมาก หากเด็กมีทัศนคติที่ดีจากประสบการณ์ครั้งแรกที่ได้รับเด็กก็จะมีความสุข สนุกกับการเรียนรู้ ซึ่งเป็นพื้นฐานต่อไปในอนาคตข้างหน้า
      บ้านต้นกล้า คือ ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็ก ถนนรามคำแหง (สุขาภิบาล3) ให้ทุกๆ วันคือ วันแห่งการเรียนรู้ เด็กได้รับการพัฒนาและดูแลโดยผู้มีความรู้และประสบการณ์โดยตรง การให้การศึกษาควบคู่กับการเลี้ยงดูอย่างถูกหลักและมีคุณภาพย่อมมีผลต่อคุณภาพของเด็กในอนาคต มีแนวทางในการจัดกิจกรรมประจำวันที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองของเด็ก เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่นอย่างมีจุดหมาย ดังนี้คือ

1. ส่งเสริมด้านสติปัญญา เนื่องจากเซลล์สมองของเด็กมีการเชื่อมต่อกัน เมื่อเด็กมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและการรับรู้บ่อยๆ จะทำให้เกิดวงจรและแบบแผนการเรียนรู้ ดังนั้น เด็กจึงควรได้รับการกระตุ้นทั้งทางหู ตา และสัมผัส เพื่อให้สอดคล้องกับวงจรของสมอง  และมีเสริมภาษาอังกฤษ
     นิทาน ไอน์สไตน์  ได้ให้ข้อคิดไว้ว่า "ถ้าอยากให้เด็กมีความฉลาดมากๆ ควรเล่านิทานให้เด็กฟังบ่อยๆ"  เนื่องจาก นิทานเป็นผลรวมของความรู้ทุกศาสตร์ นิทานเป็นสะพานเชื่อมโยงภาพนามธรรมที่เด็กเข้าใจยากไปสู่รูปธรรมให้เด็กเรียนรู้และเข้าใจได้ 

 


 


 2. ส่งเสริมทักษะชีวิต การที่เด็กสามารถช่วยตนเองได้ในสิ่งที่เหมาะสมกับวัยเป็นการเตรียมความพร้อมให้เด็กก่อนไปโรงเรียน ทำให้เด็กรู้สึกว่าพึ่งตนเองได้ นำไปสู่ความรู้สึกมั่นคงและเป็นสุข ทักษะต่างๆ ที่เด็กได้เรียนรู้โดยมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด ได้แก่ การรับประทานอาหาร การดื่มนม การใช้ห้องน้ำ การล้างมือ และการแต่งตัว
      Learning by Doing เด็กรับประทานอาหารได้ตามวัย เด็ก 1 ขวบ ควร
เคี้ยวอาหารได้ ไม่อมข้าว ไม่ควรทานอาหารเหลวๆ ปั่นๆ
 
"อร่อยจัง" เด็ก 1 ขวบขึ้นไป ควรทาน
อาหารครบ 5 หมู่ และตักทานเอง
 หนูทำได้...เด็กเลิกขวดก่อน 2 ขวบ
 


3. Sensorimotor  จัดกิจกรรมพัฒนาระบบรับรู้และเคลื่อนไหว  จากงานวิจัย
ของนักวิทยาศาสตร์ด้านสมองพบว่า การเคลื่อนไหวของร่างกายจะสร้างความสมดุลให้แก่ระบบไหลเวียนของโลหิต เป็นการเพิ่มออกซิเจนไปเลี้ยงสมอง การให้เด็กได้เคลื่อนไหวร่างกายจะทำให้สมองหลายส่วนทำงานได้ดี
 
 
 


   4. ส่งเสริมความคิดและความคิดสร้างสรรค์ ช่วง 6 ปีแรกของชีวิตเป็นระยะที่เด็กมีจินตนาการสูง ศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์ของเด็กกำลังพัฒนา ดังนั้น การจัดประสบการณ์ให้เด็กได้ทดลองทำ การฟังนิทาน การทำงานศิลปะ และการเล่นสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมที่ช่วยในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กได้
     กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ การที่เด็กได้ตัดกระดาษ ทากาว นอกจากได้พัฒนากล้ามเนื้อมือและสมาธิแล้ว การที่มือหนึ่งนิ่ง มือหนึ่งทำงาน มือทั้งสองทำงานไม่พร้อมกัน เป็นการกระตุ้นสมอง เพราะสมองได้ทำงานมากขึ้น เกิดการเรียนรู้และจินตนาการไปพร้อมๆ กัน
     
 เด็กได้จินตนาการอย่างอิสระ กล้าคิด ฝึกคิด
นอกกรอบเพื่อสร้างสรรค์ผลงานด้วยตัวเด็กเอง
 เด็กจะทำงานศิลปะ
ด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกำลังใจ
การตั้งคำถามเป็นสิ่งสำคัญในการฝึกคิด5. ส่งเสริมให้เด็กได้เลือกเล่นตามมุมต่างๆ ตามความสนใจของเด็กเอง   การมีโอกาสได้คิดเอง ทำเอง เด็กจะค่อยๆพัฒนาเกิดความเป็นตัวของตัวเอง และสร้างความเชื่อมั่นในตนเองได้


 
     
     
 

จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 1
จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ 2683
จำนวนผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว 4601
รวมผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 162010
Current Pageid = 1